نماینده شهرستان

نماینده محترم مردم شهرستانهای ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی

جناب آقای عبدالله ایزدپناه

اعضای محترم شورای اسلامی شهر ایذه

 

مهدی موسوی دهموردی

کوروش مرادی

داود  اسماعیل پور

ایمان داودی
خدارحم رشیدی

غلام  اسماعیل وندی
روزبه حیدری

بهمن بهادری ،محمد داودی ،مراد محمودی ،یوسفعلی سواری رای و هدایت اله سلحشوری بعنوان اعضای علی البدل معرفی شدند

 


اعضای محترم شورای اسلامی شهر دهدز

مهران داودی 

داریوش محمودی

حسین کیخایی دهدزی

هومان حبیب دهدزی

 حمید گودرزی فرد

 

اعضای علی البدل حسین آرش ، افشین جابری بردکل و مجتبی محمدی اعضای علی البدل معرفی شدند