کمیته‌ی اطلاع رسانی انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد:

آغاز ثبت نام روزیکشنبه مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۸لغایت روزشنبه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۸

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبین شرکت در انتخابات

از سوی کمیته ی اطلاع رسانی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای شهرستان ایذه شرایط و مدارک ثبت نام داوطلبین شرکت در این دوره انتخابات اعلام شد.

مدارک و شرایط مورد نیاز ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس  شورای اسلامی بدین شرح است:

۱_اصل کارت ملی و تصویر(۱نسخه)
۲_عکس ۳*۴(۱نسخه)
۳_اصل شناسنامه عکس دار و تصویر همه صفحات(۱نسخه)
۴_اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر ( کارشناسی ارشد یا معادل آن )
– بر اساس قانون تفسیر ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۹۰ مدرک معادل تحصیلی در هر مقطع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد-
-هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می شود.
-طبق ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۷۴ و تبصره ی ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۶۸ و بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم و جزی بند (( ث)) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم ، کلیه جانبازان ، آزادگان ، فرزندان شهدا و رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می گردند.
۵_اصل و تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی(۱نسخه)
۶_اصل و تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی و یا مدرکی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی(۱نسخه)
شرایط سنی:
•حداقل ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام
•ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات بر اساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاههای ذیربط به استثنا محاکم قضایی ملاک عمل نخواهد بود.

کمیته اطلاع رسانی انتخابات شهرستان ایذه

۵۶