مدارس عشایری و روستایی شهرستان ایذه در نوبت عصر تعطیل اعلام شد

مدارس عشایری و روستایی شهرستان ایذه در نوبت عصر تعطیل اعلام شد

با تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان ایذه، به دلیل بارش باران امروز یکشنبه مورخ ۹۸/۹/۱۷ مدارس عشایری و روستایی شهرستان ایذه در نوبت عصر تعطیل اعلام شد.

 

۳۱