کمیته توانمندسازی فرهنگی اجتماعی ستاد بازآفرینی شهری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ایذه روز یکشنبه اولین جلسه کمیته توانمندسازی فرهنگی اجتماعی به ریاست خداداد کردی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار و دیگر اعضای این جلسه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد

کردی با اشاره به هدف عمده تشکیل ستاد بازآفرینی شهری ارائه خدمات متنوع به سکونتگاه های غیر رسمی و بافت فرسوده گفت :با خدمات و ساماندهی بسیاری از مشکلات فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی ،زیست محیطی ،کالبدی کاسته و جلوگیری شود.

وی کمیته توانمندسازی فرهنگی اجتماعی در ستاد باز آفرینی را بررسی و پیشنهاد برنامه های آموزشی ، فرهنگی ، تبلیغی ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت گسترش شبکه بهداشتی –درمانی و ساخت ،توسعه مراکز فرهنگی ،برنامه ریزی جهت پرورش استعدادها در زمینه های ورزشی ،هنری،مذهبی ،بررسی مشکلات اجتماعی و فرهنگی و ارایه راهکارهایی به منظور گنجاندن محلات و محدوده های هدف و برنامه ریزی مدیریت شهری دانست.

معاون فرماندار با اشاره به نقاط و معضلات محله مورد مطالعه(اکبرآباد)گفت:همکاری همه جانبه دستگاه ها و نهادهای ذیربط استفاده از پتانسیل تمامی دستگاه ها نهادهای عضو کمیته برای تحقق اهداف ستاد بازآفرینی شهری در زمینه فرهنگی و اجتماعی ضرورت دارد.

در ادامه جلسه تصمیمات لازم اتخاذ شد.

 

۷۷