بازدید معاون عمرانی فرماندار ایذه از روند احداث پل تاراز

🔻به گزارش روابط عمومی فرمانداری ایذه مقصودی در این بازدید بر ادامه هرچه سریعتر مراحل پایانی پل تاکید کرد.

🔻طول این پل ۲۰متر می باشد که با بهره برداری از آن مشکل ارتباطی روستای تاراز بخش مرکزی تسهیل می یابد

۲۴