*مدیرکل مدیریت بحران استان اعلام کرد:* *کلیه ادارات و بانکهای استان به علت گرد و خاک ساعت ۱۱ امروز تعطیل هستند*

💢گرد و خاک ادارات و بانک‌های خوزستان را تعطیل کرد

🎙مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان:

🔸باتوجه به اخطاریه اداره کل هواشناسی خوزستان درخصوص ورودتوده گردوخاک عراقی به استان ازاواسط تا اواخروقت چهارشنبه (روزجاری) وبنا به پیشنهاد این اداره کل وموافقت استاندارمحترم ورییس ستادپیشگیری،هماهنگی،وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان ، بدینوسیله زمان اتمام کار کلیه ادارات ، بانکها ودستگاههای اجرایی سطح استان (به جز مراکز امدادی، درمانی،عملیاتی،بخشهای دارای نوبت کاری،خدماتی ومراکزآتش نشانی) درروز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۱۱ می باشد.

لینک عضویت کانال اخبار فرمانداری ایذه در پیام رسان سروش:*
sapp.ir/farmandari.izeh

۱۰۱