بازدید مدیرکل امور روستایی استان خوزستان بهمراه معاون عمرانی و بخشدار مرکزی شهرستان ایذه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ایذه صبح امروز دکتر الهایی مدیرکل امور روستایی استانداری خوزستان ، نیسی معاون مدیر عامل آبفا استان بهمراه مقصودی معاون عمرانی فرمانداری ایذه و سبزعلی زاده بخشدار مرکزی این شهرستان به منظور رسیدگی به مشکلات از جمله آبرسانی ،بهسازی معابر و اشتغالزایی و… از روستاهای گودگچ  سفلی، گوراب، برد گپی، کهباد، چلکی سراک بازدید بعمل آورند.

 

۵۵۷