آغاز بهسازی ورودی روستای بلوطک شیخان

سرپرست فرمانداری ایذه: از آغاز بهسازی ورودی روستای بلوطک شیخان خبرداد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ایذه، حسن نبوتی در بازدید هفته گذشته از پل و ورودی روستای بلوطک شیخان دستورات لازم جهت آغاز بکار ساخت و بهسازی ورود و خروج این روستا را صادر کرد.

سرپرست فرمانداری ایذه عنوان کرد: متاسفانه عبور لوله های گاز، آب و فیبر نوری از کنار این جاده و‌ ورودی این روستا کار ساخت و بهسازی را عقب انداخته بود.

این مقام عالی دولت با بیان اینکه عقب انداختن کار مردم غیر قابل قبول است، تصریح کرد: اداره آبفا شهرستان بعنوان نخستین اداره کار جابجایی لوله های آب رو از ورودی روستا آغاز کند و با قرار دادن بیل مکانیکی خود در اختیار ادارت مربوطه، کار جا به جایی لوله ها و فیبر نوری را تسهیل بخشد.

وی افزود: به اداره مخابرات دستورات لازم در جهت جا به جایی فیبر نوری جهت خاک برداری و کانال کشی توسط دهیاری روستای بلوطک شیخان داده شد و مقرر شد کار انتقال فیببر کمتر از یک هفته آغاز شود.

نبوتی افزود: دستورات لازم به اداره گاز شهرستان نسبت به جا به جایی لوله های گاز عبوری از کنار این روستا داده شد تا روند بهسازی این روستا هرچه سریعتر آغاز شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان تاکید کرد: دهیاری این روستا ضمن همکاری با ادارات مربوطه، کار بهسازی را پس از انتقال لوله ها و فیبر نوری سریعا آغاز کند.

۳۳