برگزاری نمایشگاه نقاشی و کار دستی در راستای مبارزه با اعتیاددر ایذه

بنا به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، نمایشگاه نقاشی و کار دستی با موضوع مبارزه با اعتیاد در مهد و کودک های شهرستان ایذه برگزار گردید.

 قلاوند در این راستا ابراز داشت: که مبارزه و پیشگیری ازاعتیاد باید از همان  کودکی آغاز گردد تا بتوانیم ریشه های این معضل را از همان ابتدا خشک نماییم

 

۳۴۸۵