بازدید سرپرست فرمانداری ایذه از بخش سوسن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، سرپرست فرمانداری ایذه  قلاوند از بخش سوسن بازدید نمودند.

 وی در بازدید بعمل آمده از روستاهای آن بخش  گفت:در راستای بهسازی روستاها و همچنین خانه های بهداشت در وضعیتی می باشند که نیاز به رسیدگی بیشتر و بهتر دارند

در ادامه  ساختمان دهیاری روستای بردمیل نیز افتتاح گردید.

 

۳۴۳۴