آگهی اسامی نامزد های انتخابات شوراهای اسلامی شهر ایذه و دهدز

🔹به گزارش روابط عمومی فرمانداری و کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان ایذه، حسن نبوتی سرپرست فرمانداری شهرستان ایذه در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، اسامی کاندیداهای ششمین دوره شورای اسلامی شهر ایذه و دهدز را به شرح ذیل اعلام نمود:

اسامی نامزد های انتخابات شوراهای اسلامی شهر ایذه

۱_مجتبی ابراهیمی کد نامزد۱۲۴

۲_احسان احمدپور کد نامزد۱۲۵

۳_جعفر احمد زاده کد نامزد۱۲۶

۴_جاسم احمدی کد نامزد ۱۲۸

۵_فرید احمدی کد نامزد ۱۲۹

۶_کوروش احمدی کد نامزد ۱۴۱

۷_مجتبی احمدی کد نامزد ۱۴۲

۸_مریم احمدی کد نامزد ۱۴۵

۹_ولی اله احمدی کد نامزد ۱۴۸

۱۰_محسن احمدی کد نامزد ۱۴۹

۱۱_رضا احمدی کد نامزد ۱۵۱

۱۲_مسلم آریش کد نامزد ۱۵۶

۱۳_علی اسکندری کد نامزد ۱۵۸

۱۴_احمد اسکندری سبزی کد نامزد ۱۵۹

۱۵_امیر اسکندری سبزی کد نامزد۱۶۱

۱۶_علی اسماعیل وندی کد نامزد ۱۶۵

۱۷_محسن اسماعیل وندی کد نامزد ۱۶۷

۱۸_تهمینه اسمعیل وند کد نامزد ۱۶۸

۱۹_داود اسمعیل وند کد نامزد ۱۶۹

۲۰_نریمان اسمعیل وندی لیری کد نامزد۱۷۲

۲۱_محمد حسین آقا ملاپور کد نامزد۱۷۴

۲۲_پیمان الماسی کد نامزد۱۷۵

۲۳_جشمید آل محمدی کد نامزد۱۷۶

۲۴_کامبیز انداوه کد نامزد۱۷۹

۲۵_پریوش اورکی کد نامزد۱۸۵

۲۶_فرشید اورکی نیا کد نامزد۱۸۷

۲۷_محسن باقری کد نامزد۱۹۱

۲۸_غیظان باندری کد نامزد۱۹۲

۲۹_داود بداغی کد نامزد۱۹۴

۳۰_شهروز بداغی کد نامزد۱۹۵

۳۱_رضا بداغی کله کد نامزد۱۹۶

۳۲_عنایت اله براتی کد نامزد۱۹۸

۳۳_سبحان بندانی کد نامزد ۲۱۲

۳۴_سودابه بهادری کد نامزد۲۱۵

۳۵_انوشیروان بهرامی کد نامزد۲۱۶

۳۶_البرز بهمنی کد نامزد۲۱۷

۳۷_فهیمه بهمنی کد نامزد۲۱۸

۳۸_فرشید بویری کد نامزد۲۱۹

۳۹_نادر بویری کد نامزد۲۴۱

۴۰_مهدی پناه کد نامزد۲۴۲

۴۱_فیروز پورقنبری کد نامزد۲۴۵

۴۲_کمال حاتمی کد نامزد۲۴۹

۴۳_امین حاجتی کورکور کد نامزد۲۵۱

۴۴_سید ایمان حسینی شه پری کد نامزد۲۵۴

۴۵_سید سینا حسینی فالحی کد نامزد۲۵۶

۴۶_حجت اله حیدری کد نامزد۲۵۷

۴۷_اسماعیل حیدری کد نامزد۲۵۸

۴۸_علی خانبابایی کد نامزد۲۵۹

۴۹_رضا خدابخشی فرزند خدامراد کد نامزد۲۶۲

۵۰_رضا خدابخشی فرزند خدارحم کد نامزد۲۶۴

۵۱_شاپور خسروی کد نامزد۲۶۷

۵۲_علیرضا خسروی کد نامزد۲۶۸

۵۳_مهدی خسروی کد نامزد۲۶۹

۵۴_مهدی خواجه گودری کد نامزد۲۷۱

۵۵_علی خواجوی کد نامزد۲۷۲

۵۶_امین داودی کد نامزد۲۷۴

۵۷_قدرت اله داودی کد نامزد۲۷۵

۵۸_محمد داودی کد نامزد۲۷۶

۵۹_نوید داودی کد نامزد۲۷۸

۶۰_حسن رحیمی نژند کد نامزد۲۸۱

۶۱_نواب رشیدی کد نامزد۲۸۴

۶۲_جهانبخش رشیدی حر کد نامزد۲۸۶

۶۳_وحید رشیدی نیا کد نامزد۲۸۷

۶۴_بهرام رضائی کد نامزد۲۸۹

۶۵_داریوش رضائی کد نامزد۲۹۱

۶۶_محمود زاهد پور کد نامزد۲۹۲

۶۷_کوروش زندی کد نامزد۲۹۴

۶۸_امید زنگنه کد نامزد۲۹۵

۶۹_سید کورش سپهریان کد نامزد۲۹۶

۷۰_بهروز سعیدی کد نامزد۲۹۷

۷۱_قدرت اله سعیدی اصل کد نامزد۲۹۸

۷۲_حسن سلحشور کد نامزد۴۱۴

۷۳_قاسم سلحشوری کد نامزد۴۱۵

۷۴_فرشاد شاهپوری کد نامزد۴۱۷

۷۵_داود شاهپری بنشتی کد نامزد۴۱۹

۷۶_یاسر شاهینی مقدم کد نامزد۴۲۱

۷۷_البرز شریفی کد نامزد۴۲۴

۷۸_رضا شریفی کد نامزد۴۲۵

۷۹_محمد شمسی کد نامزد۴۲۶

۸۰_طلا شهپری ویرانی کد نامزد۴۲۷

۸۱_برزو شیخ زاده کد نامزد۴۲۸

۸۲_فرامرز صادقی کد نامزد۴۲۹

۸۳_یاورصالحی کد نامزد۴۵۱

۸۴_علی صیدالی کد نامزد۴۵۲

۸۵_محمود طهماسبی سولگانی کد نامزد۴۵۳

۸۶_مهدی عالی پور کد نامزد۴۵۶

۸۷_علی عالی محمدی برآفتابی کد نامزد۴۵۷

۸۸_عباس عباسزاده کد نامزد۴۵۸

۸۹_عبداله عبدی مهری کد نامزد۴۶۱

۹۰_معصومه عسکری نژاد کد نامزد۴۶۲

۹۱_حشمت اله فتاحی کد نامزد۴۶۵

۹۲_فردین فتاحی کد نامزد۴۶۷

۹۳_علی فرهادی باجولی کد نامزد۴۶۹

۹۴_ذبیح الله قاسمی بیضه تک کد نامزد۴۷۲

۹۵_عبدی قریوشوندی آبراکی کد نامزد۴۷۵

۹۶_سعادت قلی پور کد نامزد۴۷۶

۹۷_مسعود کاوسی کد نامزد۴۷۹

۹۸_هادی کایدی کد نامزد۴۸۲

۹۹_میثم کرمپور کد نامزد۴۸۴

۱۰۰_ایرج کریمی کد نامزد۴۸۶

۱۰۱_ایمان کسرائی کد نامزد۴۸۷

۱۰۲_اسماعیل کوراوند کد نامزد۴۸۹

۱۰۳_ایرج کیانژاد کد نامزد۴۹۴

۱۰۴_محمد کیانی کد نامزد۴۹۵

۱۰۵_مهران کیانی کد نامزد۴۹۶

۱۰۶_شهرام کیانی دره جهود کد نامزد۴۹۷

۱۰۷_حبیب کیانی ده کیان کد نامزد۴۹۸

۱۰۸_فردین کیانی ده کیان کد نامزد۵۱۲

۱۰۹_محمد کیانی راد کد نامزد۵۱۵

۱۱۰_رضا کیانی زادگان کد نامزد۵۱۶

۱۱۱_باقر کی شمس کد نامزد۵۱۸

۱۱۲_برزو کی شمس کد نامزد۵۱۹

۱۱۳_مرتضی گلستانی کد نامزد۵۲۱

۱۱۴_مسلم محمدی کد نامزد۵۲۴

۱۱۵_محمد رضا محمدی لندی کد نامزد۵۲۷

۱۱۶_مراد محمودی کد نامزد۵۲۹

۱۱۷_یاسر محمودی کد نامزد۵۴۱

۱۱۸_فاطمه مرادی کد نامزد۵۴۲

۱۱۹_کوروش مرادی کد نامزد۵۴۵

۱۲۰_علی میرزا مرادی گمیک کد نامزد۵۴۷

۱۲۱_محمد مردانی کد نامزد۵۴۸

۱۲۲_امید مقصودی کد نامزد۵۴۹

۱۲۳_عبدالکریم مقصودی مال امیری کد نامزد۵۶۱

۱۲۴_یونس ملاپور کد نامزد۵۶۲

۱۲۵_سبزمراد موسوی کد نامزد۵۶۴

۱۲۶_احمد موسوی کد نامزد۵۶۵

۱۲۷_سید رجبعلی موسوی کد نامزد۵۶۷

۱۲۸_سید فروتن موسویانی گوراب کد نامزد۵۶۸

۱۲۹_همایون مولائی کد نامزد۵۶۹

۱۳۰_سیاوش مولائی پارده کد نامزد۵۷۱

۱۳۱_مجید مولایی قلعه گژدم کد نامزد۵۷۲

۱۳۲_کهزاد مومن زاده کد نامزد۵۷۴

۱۳۳_فرید مومنی کد نامزد۵۷۵

۱۳۴_علی نژاد سعیدی کد نامزد۵۷۶

۱۳۵_احمد نوذرپور کد نامزد۵۷۹

۱۳۶_پیمان نوروزی کد نامزد۵۸۲

۱۳۷_لاله نوروزی حیدر کد نامزد۵۸۴

۱۳۸_آرش نیکنام کوهشوری کد نامزد۵۸۵

۱۳۹_سید مرتضی همتی کد نامزد۵۸۶

 

 

اسامی نامزد های انتخابات شوراهای اسلامی شهر دهدز

۱_هادی آتش افزون کد نامزد ۱۶
۲_کامران تاجمیری زراس کد نامزد ۱۷
۳_سیامک جعفری کد نامزد ۲۱
۴_ساسان حبیبی دهدزی کد نامزد ۲۴
۵_سیدابراهیم حسینی لیرسیاهی کد نامزد ۲۵
۶_بهمن داودی کدنامزد ۲۷
۷_عذرا زمزم کد نامزد ۲۹
۸_علی شه پیری گردلیدانی کد نامزد۴۱
۹_سالار کیانی کری کدنامزد ۴۲
۱۰_حجت الله گودرزی دره زنگی کد نامزد ۴۶
۱۱_مجتبی محمدی کد نامزد ۴۸
۱۲_هومان مهدیان کد نامزد ۵۱
۱۳_جهانبخش مومنی کدنامزد ۵۲

 

قابل ذکر است هیئت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری ایذه در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، از تاریخ انتشار این آگهی تا دوروز پس از اعلام نتیجه اخذ رای، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد. همچنین شکایاتی قابل رسیدگی می باشد که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی مشخصات شاکی یا شاکیان،شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی محل کار یا سکونت شاکی را داشته باشد.

 

*لینک عضویت کانال اخبار فرمانداری ایذه در پیام رسان سروش:*↙️

*sapp.ir/farmandari.izeh*

۱۸۱