در راستای بررسی وضعیت آموزشگاه های در حال ساخت شهرستان ایذه

جلسه ای با حضور فرماندار و مدیر آموزش و پرورش ایذه در دفتر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ایذه، سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور حسن نبوتی فرماندار شهرستان، آقاملاپور رئیس آموزش و پرورش، عالی محمودی رئیس اداره نوسازی و کوراوند رئیس اداره گاز، جلسه ای در رابطه با مدارس درحال ساخت و مسائل مربوط به برق و گاز مدارس شهرستان ایذه در دفتر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برگزار گردید پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی جهت رفع مشکلات مدارس اتخاذ شد.

۲۰