بازدید فرماندار ایذه از مرکز توانبخشی امین

فرماندار ایذه به مناسبت روز جهانی معلولین از مرکز توانبخشی امین بازدید کرد.

🔹به گزارش روابط عمومی فرمانداری ایذه حسن نبوتی فرماندار شهرستان به همراه کیانوش صیدی‌وند رئیس اداره بهزیستی به مناسبت روز جهانی معلولین از مرکز توانبخشی امین بازدید به عمل آوردند.

۶۶