برگزاری جلسه شورای مسکن شهرستان ایـذه

🔹به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ایذه،سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ جلسه شورای مسکن شهرستان با حضور نبوتی فرماندار،رحمتی معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و دریس معاون مسکن اداره کل بنیاد و مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با دستور کار پیگیری وضعیت نهضت مسکن ملی شهرستان ایذه برگزار گردید.

۵۵