پیگیری امور مربوط به شهرستان ایذه در مرکز استان

دیدار فرماندار با مدیرکل راه و شهرسازی استان و پیگیری مشکلات شهرستان ایذه

🔹بنابرگزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ایذه صبح روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ فرماندار ایذه به همراه رییس اداره راه و شهرسازی ایذه با مهندس پناهی فر مدیرکل راه وشهرسازی استان دیدار نمودند؛ دراین نشست، مهندس نبوّتی با تشریح مشکلات شهرستان ایذه در حوزه راه ها به ویژه فرسودگی شدید و غیر ایمن بودن جاده های روستایی وهمچنین محور ایذه به مرغا و ایذه به پیان و ضرورت تکمیل پروژه های نیمه تمام ازجمله تقاطع غیرهمسطح ناشلیل، خواستار رسیدگی جدی مسئولان راه استان شد، همچنین باتوجه به ضرورت اجرای طرح مسکن ملی درایذه، بر تسریع در آغاز بکار این پروژه درشهرستان ایذه تاکیدنمود.

🔸تصمیمات این نشست :

۱- زیرگذر ناشلیل تا پایان سال جاری

۲- انتشار آگهی مناقصه اجرای کنارگذر پل بلوطک در روزسه شنبه هفته جاری برای تعیین پیمانکار مربوطه

۳- نصب تابلو وعلائم و ترمیم جاده مرغا

۴- پیگیری برای اخذ اعتبار برای بهسازی و تعریض جاده های پیان و مرغا

۵- شروع عملیات اجرایی فاز اول مسکن ملی در ایذه تا پایان سال جاری

۶- رفع مشکل نقشه و سند تک برگ اراضی متعلق به مسکن وشهرسازی برای واگذاری جهت فازهای بعدی مسکن ملی در ایذه

۵۴