رسیدگی به مشکلات پزشکی قانونی ایذه با حضور مدیرکل پزشکی قانونی استان

🔹به گزارش روابط عمومی فرمانداری ایذه روز شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ جلسه‌ای با حضور دکتر حسینی مدیرکل پزشکی قانونی استان در سالن جلسات فرمانداری با موضوع رفع مشکلات پزشکی‌قانونی شهرستان ایذه برگزار شد.از آنجایی که ازمهمترین مطالبات شهروندان ایذه استقرار و حضور پزشک زن در پزشکی قانونی شهرستان جهت انجام‌‌ معاینات پزشکی می‌باشد و عدم حضور پزشک زن موجبات نارضایتی واعتراض مراجعین وخانواده های آنها را فراهم کرده در این جلسه با تعاملی که بین شبکه‌ بهداشت و درمان شهرستان و پزشکی قانونی ایجاد گردید؛ مقررشد: با تامین هزینه حق الزحمه پزشک زن ازطرف اداره کل پزشکی قانونی استان،شبکه بهداشت ودرمان شهرستان،یک نفر از پزشکان مجرب زن را جهت همکاری در اختیار اداره پزشکی قانونی ایذه قرار دهد.
همچنین در این جلسه برای رفع برخی از مشکلات ساختمان جدید اداره مذکور از جمله گازرسانی و نیز ساختمان قدیمی در معرض تخریب،تصمیماتی اتخاذ و تعیین تکلیف گردید.

۶۷