افتتاح ۶طرح آبیاری تحت فشار در شهرستان ایذه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ایذه، با حضور دکتر مصطفی سمالی فرماندار ایذه به مناسبت هفته دولت ۶طرح آبیاری در سطح مصوب آبیاری تحت فشار ۴۹هکتار در شهرستان با اعتباری بالغ ۶۵۴۶میلیون ریال که میزان یارانه دولتی ۲۷۲۳میلیون ریال و میزان ۳۸۲۳میلیون ریال در شهرستان ایذه افتتاح شد.

 دکتر مصطفی سمالی ضمن تبریک گرامیداشت هفته دولت از ظرفیت ها و پتانسیل های کشاورزی موجود در شهرستان ایذه گفت:حاصلخیزی خاک اراضی کشاورزی ، آب و هوای مناسب ،امکان رشد انواع محصولات کشاورزی را مستعد نموده این قابلیت شهرستان ایذه را از سایر شهرهای خوزستان متمایز نموده است.

نماینده دولت در شهرستان ایذه به مزایای طرح آبیاری اشاره کرد وگفت: افزایش راندومان آبیاری از ۳۰درصد به ۷۰ درصد کاهش، افزایش سطح تولید ،کاهش خسارت آفت بیماری ها،کاهش تبخیر،تولید اشتغال از مزایا ابیاری تحت فشار است. 

۳۱۱۴