دیدار مردمی فرماندار ایـذه در مسجد امیرالمومنین(ع)

نبوتی فرماندار ایذه با مردم در مسجد امیرالمومنین دیدار کرد

🔹دیدار مردمی نبوتی فرماندار شهرستان ایـذه به همراه جمعی از مدیران ادارات با شهروندان محترم محله اکبرآباد در مسجد حضرت امیرالمومنین(ع) شهر ایـذه

۵۲