بازدید فرماندار ایذه از مراکز خرید گندم و کلزای شهرستان

 

📷 بازدید حسن نبوّتی فرماندار ایذه از مراکز خرید گندم وکلزا و نظارت میدانی بر روند اجرای مصوبات شورای برداشت شهرستان ایذه

شامل:
● کالیبره کردن یا استاندارد سازی باسکول ها وجلوگیری از هرگونه خطای احتمالی در وزن کردن گندم وکلزای تحویلی به این مراکز

● نصب نمایشگر وزن ،درمعرض دید مراجعه کنندگان، علاوه برنمایشگر داخل اتاقک باسکول، جهت افزایش اعتماد و نظارت مردمی درثبت اوزان

●تمهیدات لازم برای افزایش ساعت کاردریافت گندم وکلزای کشاورزان بارعایت ساعت مناسب برداشت

●پیگیری برای راه اندازی مرکزخرید ویژه گندم دوروم(گندم مخصوص ماکارونی)که الحمدالله راه اندازی شد.

باتوجه به بارندگی های بسیارخوب سال زارعی گذشته و برآورد کارشناسان، تولید ۴۰هزارتن گندم وبیش از۱۲۰۰ تن کلزا که غالبا بصورت دیم درسطح شهرستان ایذه کشت شده، برآورد می شود که جزء سال های زراعی کم نظیر درشهرستان ایذه، می باشد.

۴۳