1398/04/31
جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی

آثار تاریخی شهرستان ایذه 

ردیف

نام اثر

محل

اهميت(قدمت،معماری و... )

امکانات

        1             

بنای گردن طاق

بخش سوسن روستای گردن طاق

تاریخی

 

        2             

نقوش برجسته اشکفت سلمان

کمربندی پیان خیابان زکات

4 نقش برجسته از دوران ایلام نو

 

        3             

نقش برجسته شیوند

دهدز دهستان شیوند

نقش برجسته ایی از دوره اشکانی

 

        4             

نقوش برجسته خنک اژدر

ایذه روستای خنک اژدر

2 نقش برجسته از دوره ایلام کهن و اشکانی

 

        5             

نقش برجسته خنگ یارعلی

ایذه روستای خنگ یارعلی وند

نقش برجسته ایی از دوره اشکانی

 

        6             

نقش برجسته خنگ کمال وند

ایذه روستای خنگ کمال وند

نقش برجسته ایی از دوره اشکانی

 

        7             

نقش برجسته شاهسوار

روستای ملا مرادیان

نقش برجسته ای از دوره ایلام کهن

 

        8             

بنای کوشک نورآباد

ایذه - نورآباد

بنایی از سنگ وگچ متعلق به دوره قاجار

 

        9             

بنای طاق طویله

ایذه خیابان محمد رسول الله(ص)

بنایی از سنگ وگچ و تزئینات کاشیکاری متعلق دوره ایلخانی -تیموری

 

    10             

قلعه هلایجان

ایذه دهستان هلایجان

بنایی از سنگ وگچ متعلق دوره ایلخانی

 

    11             

تپه های سبزعلی و زبر جد

ایذه _خیابا ن امام خمینی (ره)-سازمان آب

تپه های با قدمت بیش از 6000 سال

 

    12             

قلعه راسفند

ایذه دهستان راسفند

بنایی از سنگ وگچ متعلق دوره ایلخانی

 

    13             

قنات راسفند

ایذه دهستان راسفند

مجموعه حلقه  چاههای احتمالا مربوط به دوره ایلخانی

 

    14             

قلعه کژدم

ایذه روستای خنگ اژدر

بنایی از سنگ وگچ متعلق به دوره اشکانی

 

    15             

قلعه مدرسه

ایذه -4 کلیومتری سد کارون 3

سه بنا در نزدیک یکدیگر متعلق به دوره های ایلخانی قارجاریه و پهلوی

 

    16             

برد گوری های پردگپی

ایذه روستای پردگپی

تدفین صخرهای متعلق به دوره الیمایی

 

    17             

برد گوری نورآباد

ایذه -نورآباد

تدفین صخرهای متعلق به دوره الیمایی

 

    18             

برد گوری خنگ اژدر

ایذه روستای خنگ اژدر

تدفین صخرهای متعلق به دوره الیمایی

 

    19             

کارونسرایی مال سعیدی

ایذه روستای نوترگی

بنایی از سنگ وگچ متعلق به دوره قاجار

 

    20             

تپه پیان

ایذه - پیان

تپه متعلق به دوره الیمایی

 

    21             

برد گوری های تاکوتر

ایذه روستای تاکوتر

تدفین صخرهای متعلق به دوره الیمایی

 

    22             

محوطه باستانی شمی

ایذه روستای کل چندار

محوطه تارخی مربوط به دوره الیمایی

 

    23             

محوطه تاریخی ده شیخ

ایذه بخش سوسن روستایی ده شیخ

محوطه تاریخی

 

    24             

پل باستانی ده شیخ

ایذه بخش سوسن روستایی ده شیخ

دوره ساسانیان

 

    25             

برد گورهای ده زیر

ایذه سد کارون 3

تدفین صخرهای متعلق به دوره الیمایی

 

    26             

کاروانسرای شیوند

ادهدز دهستان شیوند

بنایی از سنگ وگچ متعلق دوره ایلخانی- قاجار

 

    27             

قبرستان شیرهای سنگی شاهسوار

ایذه روستای ملامرادیان

گورستانی متعلق به دوره صفوی قاجار

 

 

 

جاذبه های گردشگری شهرستان ایذه 

رديف

نام محل

محل جغرافيايي

دستگاه متولي

امکانات

        1             

دهکده تفریحی توریستی زراس

در 14 کیلومتری دهدز در شمال دریاچه سد کارون 3

میراث فرهنگی و گردشگری

 

        2             

منطقه گلزار

در 40 کلیومتری ایذه جاده روستای کارتا

میراث فرهنگی و گردشگری

 

        3             

بلوط بلند

در 3 کلیومتری شمال دهدز

میراث فرهنگی و گردشگری

 

        4             

سد کارون 3

در 28 کیلومتری ایذه

میراث فرهنگی و گردشگری

 

        5             

پلهای قوسی کارون

در 28 کیلومتری ایذه

میراث فرهنگی و گردشگری

 

        6             

دریاچه کارون 3

در 28 کیلومتری ایذه

میراث فرهنگی و گردشگری

 

        7             

قله منگشت

در شرق شهرستان ایذه

میراث فرهنگی و گردشگری

 

        8             

روستای شیوند

در 60کیلومتری شهر ایذه

میراث فرهنگی و گردشگری

 

        9             

دشت سوسن

در 35 کیلومتری شمال غربی

میراث فرهنگی و گردشگری

 

 

    10             

کوه شور

5 کیلومتری ایذه

میراث فرهنگی و گردشگری

 

    11             

روستای حاجی کمال -لهبید

7 کیلومتری دهدز

میراث فرهنگی و گردشگری

 

    12             

دشت بزرگ

10کیلومتری دهدز

میراث فرهنگی و گردشگری

 

    13             

روستای چلیساد

4 کیلومتری  دهدز

میراث فرهنگی و گردشگری

 

    14             

تالاب میانگران

در 1500 متری شمال شرق ایذه

میراث فرهنگی و گردشگری